gallery/helpende hand

De werkwijze van
Het Zeeuwse Scheidingshuis


Er moet binnen een echtscheiding veel worden geregeld en maar gelukkig is hier vaak een logische route voor. Wanneer je contact opneemt met het Zeeuwse Scheidingshuis zullen wij altijd proberen je zo snel mogelijk een advocaat of een mediator toe te wijzen. In principe zal hij of zij een regie-functie vervullen. Anders gezegd: de advocaat of mediator zal het proces volledig begeleiden en voor jou als eerste aanspreekpunt dienen. Als het nodig is zal deze “regisseur” overleggen met andere dienstverleners, zoals een financieel specialist of een notaris, om ervoor te zorgen dat de benodigde acties zo goed en zo snel mogelijk kunnen worden opgestart en afgerond. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

Echtscheiding & kosten:
onze opzet 


Het Zeeuwse Scheidingshuis is een overkoepelend platform van verschillende dienstverleners. Het is in het leven geroepen om op één plaats alle dienstverleners te kunnen vinden die op het gebied van echtscheiding belangrijk kunnen zijn. Alle aangesloten partijen werken zelfstandig, dus als je gebruik maakt van bepaalde diensten, rekent de betreffende dienstverlener daar zijn kosten voor. Deze kosten zullen zij altijd vooraf bekend maken en met je bespreken.
Soms is het mogelijk om een toevoeging (subsidie) te krijgen of biedt een rechtsbijstandsverzekering een (beperkte) dekking. Dit moet eerst worden uitgezocht, dit kan je immers een behoorlijk bedrag aan kosten besparen. Wanneer je dus contact opneemt met Het Zeeuwse Scheidingshuis kijken wij samen met jou welke hulp als eerste nodig is. Wanneer dit een mediator of een advocaat is, dan zullen zij vooraf duidelijk aangeven wat de verwachte kosten zijn. Tevens zullen zij in overleg met jou onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor een toevoeging (gesubsidieerde mediation) en of er een rechtsbijstandsverzekering is die dekking biedt.

Afsluitend is belangrijk te vermelden dat de algemene en/of leveringsvoorwaarden van de individuele dienstverlener van toepassing zijn:
Het Zeeuwse Scheidingshuis is nooit aansprakelijk voor geleverde diensten van individuele deelnemers.

  • Het regelen van een nieuwe hypotheek i.v.m. de uitkoop van de voormalige partner
  • Het aanvragen van ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid voor de vertrekkende partner
  • Het aanpassen van beleggings-of verzekeringspolissen
  • Het zorgen voor geestelijke ondersteuning voor de kinderen of voor jezelf
  • Het zoeken naar een nieuwe woonruimte

>> Lees eerst dit!