Dumon Tak Psychologie
Daan Dumon Tak |Orthopedagoge en GZ-psychologe

 

Wanneer mensen een scheiding overwegen, staat de wereld op z’n kop. Aan deze beslissing gaat vaak een lange periode van ruzies en veel verdriet vooraf. In deze hectische tijd word je geconfronteerd met jezelf. Allerlei vragen komen op: Hoe ga ik mijn leven opnieuw inrichten, doen we hier goed aan, is er misschien toch nog iets van te maken, had ik….? Op zoek naar je nieuwe rol in het leven. Veel mensen hebben het gevoel in de loop der jaren, tijdens een huwelijk zichzelf kwijt geraakt te zijn, en veronderstellen dat echtscheiding dit probleem oplost. Ook persoonlijke problematiek komt vaak naar boven, onverwerkte zaken van vroeger en weggestopte pijn. Tijd om schoon schip te maken.


In mijn praktijk werk ik zowel individueel, als met echtparen samen. Jullie hebben niet alleen samen het een en ander te verwerken, maar ieder heeft ook zijn eigen vraagstukken om mee aan de slag te gaan. Los van elkaar kom je vaak weer tot nieuwe inzichten, je hebt je eigen proces hier in nodig. In mijn behandeling en begeleiding richt ik mijn aandacht op het versterken van eigen kracht, het zoeken van hulpbronnen, maar ook verwerking van gebeurtenissen.


In de therapie onderzoeken we wat jullie verwachtingen en wensen waren, wat is er veranderd, hoe hebben jullie jezelf ontwikkeld, wat verbindt jullie, en wat is de basis. Vaak zijn de ideeën waarmee een huwelijk aangegaan wordt, al in de jeugd gevormd. Ben je je hiervan bewust, en klopt dit met hoe jullie het huwelijk vorm gegeven hebben? Is het mogelijk om tot een nieuwe gezamenlijke basis te komen, van waaruit je weer verder kan, of wordt duidelijk dat jullie ieder je eigen weg gaan.


Ik maak ook veel gebruik van psycho-educatie, zoals: Wat betekent een (v)echtscheiding voor jullie kinderen, waar moet je rekening mee houden in de verschillende ontwikkelingsfasen van kinderen. Het blijkt enorm helpend om hier meer duidelijkheid over te krijgen.
De periode rondom een scheiding is dan ook de tijd om jezelf opnieuw uit te vinden, of… elkaar weer terug vinden. Niemand kan voor jou de beslissing maken om samen te blijven, of om uit elkaar te gaan. Die beslissing kan alleen jij voor jezelf maken. Ik kan helpen tot inzicht te komen, problemen aan te pakken, gedachten en kernwaarden te onderzoeken. Hoe dan ook, of je er nu samen uit komt of alleen verder gaat; door je schouders er onder te zetten kom je er weer sterker uit.


Zoals in de Japanse techniek Kintsugi ("herstellen met goud") waarbij vloeibaar goud of zilver gebruikt wordt om gebroken keramische voorwerpen te herstellen. Deze techniek staat voor het leven van de mens, die na een en moeilijke periode weer opkrabbelt en er sterker en mooier weer uit komt.
Omarm het imperfecte; gebroken en weer hersteld zijn hoort bij je historie en is iets om trots op te zijn.

 

 

Lees het artikel van Daan: Vijf tips (waar je direct mee aan de slag kan) bij vaak voorkomende problemen in relaties.

 

MEER INFO OF VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK:


Dumon Tak Psychologie

Veersesingel 120
4332 TD Middelburg

T   06-36503244

E   info@dumontakpsychologie.nl

W  www.dumontakpsychologie.nl