Vijf redenen voor mediation bij een scheiding of bij het beëindiging van de relatie

 

Het enige dat voor een mediation nodig is, is bereidheid bij beide partners om de zaken goed en eerlijk te regelen. Lees hieronder wat mediation kan opleveren. Vooral ook voor kinderen als ze betrokken zijn bij de echtscheiding.

 

 

1. Positieve invloed op verhoudingen

Ook al ben je niet meer verliefd op elkaar, je hoeft niet uit elkaar te gaan met een vechtscheiding. Juist bij mediation gaat het om een werkbare verhouding waarbij het belang van beide partners evenveel meespeelt. Een mediator is neutraal en zal nooit één van de partners voortrekken. Ook als de mediator een negatief gevolg ziet voor een van de partners, zal dat in de gesprekken aan de orde komen. Beide partners hebben dan het gevoel dat hun belangen voldoende zijn meegenomen in het uiteindelijke resultaat.

 

2. Minder kosten

Scheiden kost altijd geld. Al is er al een overeenkomst tussen beide partners, de scheiding zal via de rechtbank moeten worden geregeld. Daar is een advocaat bij nodig. De mediator zorgt ervoor dat juist het traject vóórdat de overeenkomst wordt bereikt en via de advocaat moet worden ingediend bij de rechter, zo goed mogelijk en zo eerlijk mogelijk verloopt. Dat hoeft niet via een advocaat of twee verschillende advocaten te worden geregeld. De scheiding kost door mediation dan ook veel minder geld. Beide partijen hebben dezelfde mediator. Gesprekken worden door de mediator in goede banen geleid en leiden bijna altijd tot een rustige scheiding. Door een rustige scheiding zijn minder gesprekken nodig, wat ook weer een gunstig effect heeft op de kosten.

 

3. Betere zorg voor kinderen

Kinderen zijn bij veel scheidingen het kind van de rekening. Uit onderzoek van de Universiteit Utrecht onder scholieren blijkt dat steeds meer scheidingen gepaard gaan met grote conflicten en uitmonden in een vechtscheiding. Het in 2009 ingevoerde verplichte ouderschapsplan werkt daarbij averechts. Het ouderschapsplan is bedoeld om betere afspraken te maken tussen ouders over de zorg voor de kinderen. Maar voor scheidende ouders die niet meer in staat zijn tot overleg werkt het ouderschapsplan als olie op het vuur. Sinds invoering van het ouderschapsplan is het aantal conflictscheidingen juist gestegen. Door mediation wordt het belang van de kinderen vooraf in kaart gebracht en wordt eerst geregeld dat zij geen rol meer spelen bij eventuele onderhandelingen over de verdeling. Daardoor wordt uiteindelijk een veel betere zorg voor de kinderen bereikt.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Minder stress bij kinderen

Kinderen voelen naadloos aan als partners hun belangen veilig proberen te stellen over de rug van de kinderen. Of als de scheiding spanning bij de partners teweegbrengt. Ook al gaat dat vaak niet bewust. Kinderen zijn dus gebaat bij een scheiding zonder onnodige spanning. Juist voor de kinderen is mediation de beste manier om te scheiden. De mediator heeft oog voor beide partners, waardoor de spanning vaak grotendeels verdwijnt. En dat heeft dus veel positieve effecten voor de kinderen.

 

5. Betere verdeling

Bij mediation wordt een verdeling gemaakt die voor beide partners als ‘eerlijk’ wordt gevoeld. Als de ene partner veel spullen meeneemt, zal de ander financieel worden gecompenseerd. Of als beide partners het over de hoofdzaken eens zijn, kunnen de details in een goede verstandhouding worden geregeld.

 

Scheiden met een toekomstperspectief, daar gaan we voor.

Het is belangrijk dat beide ouders, maar ook de kinderen, ook na een scheiding hun leven op een veilige en acceptabele manier kunnen voortzetten.  Bij mediation worden de belangen van beide partijen meegenomen bij het vinden van een oplossing. Het is daarbij belangrijk zo snel mogelijk een mediator in te schakelen. Maar ook als al een situatie is ontstaan waarbij partijen elkaar niet meer kunnen spreken, is een mediator de aangewezen persoon om het tij te keren.

 

Auteur: mediator André Fokker (was deelnemer bij Het Zeeuwse Scheidingshuis tot 2022)

 

Wil je meer informatie over mediation of een kosteloos (online) intakegesprek?

 

 

Het Zeeuwse Scheidingshuis: Alle hulp bij een scheiding op één plek

Naast alle emoties waar je mee te maken krijgt bij een scheiding (uit elkaar gaan) moet je ook veel praktische zaken regelen. Het Zeeuwse Scheidingshuis is een overkoepelend platform van verschillende specialisten die je hier goed en snel bij kunnen helpen.

 

 

>> Blogs