Is echtscheiding te voorkomen?

 

Als je op deze website terecht bent gekomen zul je waarschijnlijk het besluit hebben genomen om te gaan scheiden of je overweegt het nog. Twijfel hierbij is zeer begrijpelijk en vaak ook terecht. Een echtscheiding heeft namelijk niet alleen ingrijpende gevolgen voor jezelf en je partner, maar ook voor de kinderen als die er zijn. Zo zijn er studies gedaan naar de effecten van een echtscheiding waar o.a. het volgende uit naar voren komt:

 

De gevolgen van een echtscheiding zijn voor kinderen groot. Ze hebben impact op allerlei terreinen en kunnen jaren en zelfs levenslang doorwerken; De geestelijke en emotionele impact van een echtscheiding is voor beide partners groot. Hier is vergeleken met de gevolgen voor kinderen vaak relatief weinig aandacht voor, maar de gevolgen zijn er niet minder door; Het gras is zelden groener aan de overkant; een nieuwe relatie maakt op de langere termijn vaak niet gelukkiger. Uit onderzoek blijkt dat uiteindelijk (langere tijd na de echtscheiding) 50% van de mensen aangeeft spijt te hebben van de echtscheiding.


Los van de bovenstaande mogelijke gevolgen is er tevens een direct praktisch én financieel effect: de woonsituatie voor de vertrekkende partner en kinderen wijzigt en de financiële situatie wordt er voor alle partijen doorgaans slechter op. Soms is een huwelijk niet meer te redden. Indien er echter nog een kans is en beide partijen zijn bereid om ervoor te vechten, dan is dat wat het Zeeuwse Scheidingshuis betreft zeer aan te moedigen. Ook dit hoef je niet alleen te doen: als beide partijen openstaan voor relatiebemiddeling kun je bijvoorbeeld bij je huisarts terecht voor een doorverwijzing.

 

Lees de artikelen van onze psychologe Daan Dumon Tak en relatietherapheut Tjitske Bos met hierin tips bij vaak voorkomende problemen in relaties.

>> Alternatief